Módní revoluce potřebuje nás všechny, na celém světě

Právě teď probíhá Fashion Revolution Week. Ten nejdůležitější týden módy ze všech. A na jeho konci, 24.4. si budeme spolu s organizací Fashion Revolution po celém světě připomínat již 11. výročí od tragického zřícení oděvní továrny Rana Plaza v Bangladéši. A zároveň důležitost transparentních a spravedlivých podmínek, za kterých by móda měla vznikat.
 
Letos se jedná již o desátý Fashion Revolution Week. Proto je letošním tématem komunita, která je součástí módní revoluce. Každý má svou roli při budování módního průmyslu, který staví lidi a planetu na první místo. 
 
K revoluci se může připojit kdokoli. Žádní dva lidé nežijí stejně ani nevedou „dokonalý“ životní styl. Ale každý z nás má jako globální občan moc transformovat svoje okolí. Nemusíte dělat všechno, ale jako celek potřebujeme, aby každý z nás alespoň trochu přiložil ruku k dílu.

Existují různé způsoby, jak se zapojit. Změna módního průmyslu není něco, čeho lze dosáhnou přes noc. Fashion Revolution tvoří rozmanitá globální síť v 75 zemích. Každý má svoji individuální cestu, která ale vede ke stejnému cíli, a tím je spravedlivý, bezpečný, čistý, transparentní a odpovědný módní průmysl.

Fashion revolution je založena také na spolupráci s dalšími sociálními a ekologickými hnutími. Všichni jsme propojeni. Móda je feministickou záležitostí, a zároveň je také spojená s rasovým a klimatickým tématem. Móda je součástí problému a my všichni můžeme být součástí řešení.

Módní revoluce potřebuje každého z nás, na celém světě. Síla Fashion Revolution spočívá v naší globální komunitě. Mezinárodní solidarita nás zavazuje ke společnému poslání vybudovat módní průmysl, který chrání své pracovníky a životní prostředí. 
 
Každý z nás má v tomto snažení své místo - angažovat se můžeme jako aktivisté, od vedení shromáždění a navrhování plakátů, můžeme šířit osvětu ve svém bližším nebo i širším okolí, nebo také můžeme podporovat odpovědné značky, které se o pozitivní změnu snaží v praxi. 
 
VZPOMÍNKA NA RANA PLAZA
 
24. dubna 2013 se oděvní továrna Rana Plaza v Bangladéši zřítila při nehodě, které se dalo předejít. Více než 1100 lidí zemřelo a dalších 2500 bylo zraněno, což z něj činí čtvrtou největší průmyslovou katastrofu v historii. Rana Plaza nebyla první ani poslední katastrofou oděvní továrny. Díky velké medializaci ale upozornila na velký tlak módních značek na producentské země po celém světě. Rana Plaza dále odhalila rozšířený nedostatek transparentnosti v globálních dodavatelských řetězcích módy a to, jak může nedostatek transparentnosti v konečném důsledku stát životy. Bez transparentnosti zůstávají problémy skryté a nevyřešené ve svých kořenech.

V rámci celosvětového módního průmyslu jsou mzdy dělnic v oděvnictví velmi nízké, nepokryjí ani náklady na život. Oděvné značky nadále zadávají výrobu oblečení do regionů, kde je nemožné, obtížné a/nebo nebezpečné pro pracovníky zakládat odbory a vyjednávat o svých právech. 
 
Globální módní průmysl vytrvale spoléhá na dobrovolné závazky, které dlouho zachovávají status quo. Mzda pod hranicí životního minima, nedostatek svobody sdružování, kolektivního vyjednávání, zdraví a bezpečnosti a sledovatelnosti pokračuje kvůli slabému pokroku v oblasti transparentnosti v těchto oblastech.
 
Zásadním prvním krokem k odpovědnosti je proto větší transparentnost.
 
PROČ POTŘEBUJEME FASHION REVOLUTION?
 
Již v roce 2018 hnutí vytvořilo 10bodový manifest s vizí módního průmyslu, který dává přednost ochraně a obnově životního prostředí a férovému přístupu  k zaměstnancům před růstem a ziskem. Od té doby více než 14 000 lidí po celém světě podepsalo výzvu na podporu proměny těchto požadavků ve skutečnost.

Za posledních jedenáct let od tragédie Rana Plaza se sice dostala problematika módního průmyslu více do povědomí a zájem o udržitelnou módu vzrostl, ale skutečný pokrok v kontextu klimatické krize a rostoucí sociální nespravedlnosti je stále příliš pomalý. 

"Věříme, že móda má sice kolosální negativní dopad, ale zároveň má sílu a potenciál být silou změny. Přidejte se k nám a rozšiřte obzory toho, čím by móda mohla – a měla – být. A potřebujeme, abyste se k nám přidali," vyzývá hnutí Fashion Revolution.
 
MALÉ KROKY NA CESTĚ KE ZMĚNĚ
 
Mezinárodní dohoda a zlepšení dosažená v v bangladéšském sektoru konfekce (RMG) v Bangladéši slouží jako příklad toho, proč jsou závazné závazky, vymahatelnost a nesporné začlenění hlasů zaměstnanců do rozhodování nezbytné k podpoře pozitivní změny směrem ke spravedlivému módnímu průmyslu. Společné úsilí všech zúčastněných stran Accordu tak významně přispělo k bezpečnějším pracovištím pro více než 2 miliony pracovníků oděvních továren v Bangladéši, zejména globálním odborům zastupujícím oděvní pracovníky, kteří stáli v popředí této přelomové dohody.
 
Z celého srdce děkujeme, že vám to není jedno! Tím, že podporujete odpovědné značky, jste součástí Fashion Revolution!
 
Váš EtikButik
 
Zdroje fotek a informací do textu: https://www.fashionrevolution.org/