Jak na vrácení, výměnu nebo reklamaci zboží?

Vrácení nebo výměna zboží

Boty i oblečení musí sednout, to je jasné. Bez toho to nejde, kompromisy nejsou vítány, mělo by Vám být pohodlně. Právě proto chápeme a vůbec nám nevadí, že při nákupe přes e-shop můžete nepoškozené zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit. 

Při vracení zboží vyplňte, prosím, formulář pro odstoupení od smlouvyDíky Zásilkovně můžete po předchozí domluvě s námi ZDARMA poslat věci, které Vám nesedí nebo je potřebujete vyreklamovat. Před tím, než sa vydáte do pobočky Zásilkovny nás, prosím, kontaktujte, abychom Vám svoz zařídili.

 

DŮLEŽITÉ INFO 

Prosím dejte nám vždy vědět předem emailem (pokud to není možné emailem, tak telefonicky - telefonní číslo je uvedeno v emailu o potvrzení objednávky), když se nám chystáte zboží poslat zpátky. 

Z logistických důvodů preferujeme vracení zboží přes Zásilkovnu. Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, tak se s Vámi individuálně domluvíme a sdělíme Vám právě v ten moment nejideálnější adresu na vrácení zásilky poštou a také budeme vědět, že máme balíček očekávat. Předem moc děkujeme :-)

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 

 

VÁNOČNÍ VRÁCENÍ. Žádný strach, pokud byste se s výběrem dárku netrafili, můžete ho vrátit nebo vyměnit až do soboty 21.1.2023 (můžete si vybrat jiné zboží nebo vám v hodnotě vráceného dárku vystavíme kredit platný po dobu jednoho roku). 

 

REKLAMACE

Na všechny naše etické kousky je také záruka 2 roky. Pokud Vás některý etický kousek zlobí, to nás samozřejmě mrzí, ale něco s tím uděláme!

V prvním kroku reklamace nás, prosím, kontaktujte na email etikbutik@etikbutik.cz. Pošlete nám, prosím, fotografie a popis vady a my s Vámi domluvíme další postup. Předem děkujeme!

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 

 

Reklamační řád

Zákonná práva z vad

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím pokud prodejce neprokáže opak.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nepoužitého spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Tato doba se zkracuje na dvanáct měsíců v případě použitého spotřebního zboží poskytnutého se slevou. Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.

V uvedených lhůtách je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a to formou reklamačního formuláře, který prodávající zašle kupujícímu emailem na vyžádání, na adresu etikbutik@etikbutik.cz. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe přiloženým dokladem o koupi).

 

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající se zavazuje o přijetí reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že prodávající posoudí reklamaci kupujícího kladně a nebude možné odstranit vadu dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, bezplatným odstraněním vady opravou a přiměřenou slevou z kupní ceny zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu kupní cenu do 30 dnů od vyřízení reklamace na účet, který kupující uvede v reklamačním formuláři. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů na poštovné, které se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit do 30 dnů od vyřízení reklamace na účet, který kupující uvede v reklamačním formuláři.